English translation of N'abagabo bahagarika kwiroteraho nk'uko abakobwa bakuze bahagarika kongera kubona imihango?

Share your feedback