English translation of N'abagabo bahagarika kwiroteraho nk'uko abakobwa bakuze bahagarika kongera kubona imihango?

0

Share your feedback